Snart ere vapp! Klaat sååtan!

Vååren!

Ån svämmar över av ren och skär lycka!

Jaa no kan he vara armadis så grannt!!!

Tsennder ni å et allting liksom vaknas ti liv på nyitt?

Herrlian tid vi lever i! Å deheer tsennslon återupplever vi varenda år.
Tänk om vi sku kuna ha e mee lite heila tidn. Jag tycker sjölv att vi har otrolit fascinerand årstiden i deheer landi.

Tack å lov så e ja funta såleis så ja kan lugnt ga föbii vissa saker å int riv spelbyxona fast int e er perfekt varken på ut- elder insiidon. Nee veit ni he, jag lider faktiskt inte naaleis åv att int dzera allt hetee man tror att man boodi dzera fö aades skull. Jag kan konstateer att ja kanstsi boodi dzera he å he, men he har alder steiji på liivi. He er int liksom he som e viktit fö me. Nepp!

Man får allder vääden feedi - å ja tror int at e er he som e mening hellder.

Om man kan veli he som e viktit så tå ere en råsk bra egenskap. He kan va naating som stsenns et sku vara viktit för na aader, elder så ere viktit för de sjölv, å tå ere just precis he som du ska dzera tå just. Int bööver ty fundeer desto meir på he int. Å ere sist å slutligen na aader som bryr se? Nepp! He tror du bara. Ty tror att du måst dzera en sak för att ader dzer e, å tå er inte e tenn sak, så skipp he!

Ja laga i all hast en listo på saakren som man kåplar ihop me våren, förutom å all vårtsenslona å problem me ti hitt naating som passar både föötren, röven å vädre. (Sama sak dzellder ytranjackona)

Hee alltså:

- Rapan

- Räto vägan

- Skååndååman

- Solen som värmber meir å meir 

- He gar ti siti ut å ita

- Ljust åt öögona tå man komber ut å reintåv blind tå man komber in tibaak å ska fösök sii na på insiidon

- Svårbedömd färrgo på eiji biln åv allt vägadamb

- Glädje över ti sii övrandeiln åv na blänkande å grannt som sticker upp i mollden å så visar e se ti vara en gambelan kork åv na flasko som man med säkerheit veit att man INT har drottsi sjölv

- Fimpan överallt på gååln åv naan som röiker fast int e finns ein enda röikar i huusi

- Å så ere dömte ditaljen som törka lööven i hoopan som man "glöömd" ti lägg i tserron i hööstas så di iställi lämma på gräsmatton över vintern. Nu tå man tar bort döm så ere en rundan brunan fläck så man ska minns vann man hadd lämna hande hoopin. 

- Sama sak förrestn om man har råka lämm ut tältti en såmar.

- Naaninda fågel som man veit att man boodi kuna säj va e er fö naasås fågel för man fick lär se he rej i skolan. Likaväl så googlar man varenda år på hande sama fågelfan

Solig och GLAD HELG tillönskas!

Kram, Lotta💗Kommentarer

  1. Kan e vara rödhaken? Han kan vara kvar heila vintern men sejr int ett knyst Men sejnast i april byri an drill fyri all ader.. He too längg innan ja lärt me va e var för ein..

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hee möjligt! Hii er en rittit lillan fågel som tycks ha stor lungona å he låter så grannt tå an siter högst upp i grentoppin å sjunger ut över heila grändn. :)

      Radera

Skicka en kommentar

Populära inlägg