Klimakteriet? - Har e komi nu tå? Sku helder sii at e sku ha firi

Jaaaahapp! Tå e man nästan femti år. Vasku he haitt naa nu tå?


Nå, int na ana än att man byri fundeer å kanstsi ha å tsänn åv tokidee krämppona som int ha viri na krämppo elder na besvär förr.

50.... Ja no kan he lååt gambel!

Om man sku jämför e mee ti dra ut eitt mååttband så betyder e att man e halvvägs. Fast jerett så ere int na ålder ti tala om. He finns mytsi ynger nittiååringan än tonåringan jerettiveeden. Dessutom så ere ju bara en siffro å int na ana än ein määtar på tillvaron så man betär ska kuna hald reda på når aader fyllder å så vissa saker som komber in i eins liv.

Jaa! Just he! Om ni fundrar så tänkt ja et ida håks ja skriv på dialekt! Bara för att ja vil å för att he stsenns betär såleis me just deheer emni. Tänkt att hee kanstsi naan som har na behållning åv he å, elder så int. Spelar int desto stöör roll i veeden så vi tållar vidare.

Om ee naa som lemmar på oklart så tå ere ju bara ti fråg, int desto verr.

Klimakteerie, he er alltså he ooli som firrar i hövo mett ida.

Hee ju lite meir invecklat fö kvinnfålttsi, sjölva pråsessn. Han uppfattnindzen har ja åtminstone hittills, åv toki man har läst å hört. Karan ti har ju som sagt int na mytsi ana än ti knaper bålldan millan varven å skåda så allt er i stsick å sånt di hittar na överlåpps knöölan. Å så har di hede pissasi. Om e ska springas teett helder ännu teetari. Ter var e tå.

Rakase? Nå he e nu int naating he! Vasko lite hååri i ansikte ha ti förhör. Gubbsjuukon bruka ju kunna slå til, men fö ein terjebo räcka e bara ein dag ha ja hört, så int va he så mytsi ti kåma mee.

Vi kvinnfålttsi har no så mytsi ana. Ja å no har ju vi hååri jer å ter vi å. Såmt har meir å såmt minder. Å hee int bara underreidi som pettar, he er heila kråppin som sejr til lite jer å lite ter. Sjölv har ja hadd dåå ti anstaltas me rätovikona til exempel. Ja tänkt att jasku ha kunna slipp hetee rej. Ja räkna ut at ja boodi ju no ha båånfååase feedi för deheer liivi. Greinspelsläkarn sa no entå et ee möjligt ti sprätt ur se na båånen ännu, men no er he fol feedi me toki. Lang arman har ja rej åv allt bäras hittills å int val man ju liksom starkare om int man treenar. Så minns he!

- Treen för liivi! Ju fortare du byri desto betär. Å he e alder fö seint ti byri! Så ta tyymin ur brunöga å byri åpåå bara.

Men he har som sagt viri anstaltase me allsårtes å vaska int he koma naasås sveittas på he nu tå å. Andteppon å hjärtklappningan. Vertsin å spänningan, ni kan tänk er at e liksom stretar i all ändona. Allt hänger lösari å hååri val tunnari. He enda som växer å e stor he er veti. Å så sa di et ja har stooran livmoder. Grannt om man sku tänk tanken at man är Modern för allt liv. Nu är int e ju rittit så... men entå, alltjämt naa! Ja har ju hadd stoor å fröudo vaaven i magan, All beiben var över fyra kilo så vaska nu int he ha töögist ut. Hesku kanstsi ha gaae ti hoost ut naan åv döm.

Dessutom så har en hormonspiral fösvunni. Jåå! Ha ni hört na värr? Int ja hellder. Hete arma raati har fösvunni ut ur me, elder så har e byrja tugg se inåt å livnär se på aader inällvona. Arma hamarn!

Ska fara å skåda röntgenbildren ida. Alltjämt naa ti si fram emot.

Vaska ni dzera? Arbeit, laga kåssoolen, tvätt biln, fa ti booden, sööm na lite, elde reintåv repa til å tapiseer i stooryymi?

- No e he som arma feekon tå man jämt hör til undantagen tå e dzellder tokiteesås anstalt! Om man sku få önsk så sku man no hellder hör ti dömde undantagen som vinder 30 miljon på Lotto.

He krävs ju at man tippar tå å, föstsåss. Meir sannolikheit at man vinder tå.

Så nu har ja vee å tipp! Väntar me lika stor spänning ti fara å skåda lottoraden som ti fa å skåda röntgenbilldn.

Håhhåååjaijaaaa....

Fortsättning följer....elder så int...!

Halldin tyyman!

Kram,

Lotta👧

 

Kommentarer

 1. Tokitee drabbar så olika. He to eit tag fön ja föstoo för va ein kvnnli kollega vädra i klassryymi heila tidn.. Dötren miin ä i samma ålder som tu men ti verkar ha llara e bra. Visst var älsta dotron lite griino eitt tag men he verkar vara yvi nu . Hon fylld 50 i hööstas..
  så misströst int. He vaal bara bäter. me tidn. Å glööm int bort att du ännu är en raasnde snygg daam.. Det svåra med att bli äldre är att behålla värdigheten. Den är viktig. så sträck på dig och håll huvudet högt och humöret på topp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ha ha! Tack tack! :) Ja, vet du, hee ju int follt så uuslit allt entå som e låter. Men i underhållningssyfte så kan man ju breid åpåå na lite tå man ein gang byri ;)

   Radera
 2. Visst.. He ä ju int hu man har e utan hu man tar e..

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg