Klimakteriet deil 2

TAKK all tuusn som har vee intressera åv klimakteriebesvär! 
Å i synnerheit mett! 
Lotta Poppins fö na år saan upp på ett ställ ter int ja visst åv et INT vi fik staa förrän vi håka stsyltn tå vi kom ner! Hee alltså i gamla Uppsala. Som bonus så hadd ja ein åv min stöösta inre upplevelsen just ter uppåpåå..
Dååså speciell i ställ! Gar int ti föklaar...! Foto: SN. Sauli...nej Sture Nyblom.

FB. Dagens dagböökren e sannerligen int na hemligheiten.

He som int ja veit så he veit na aader, å om ee er na som int ja bööver veta, elder int visst åv et jasku bööv veta så ere naan som sejr e entå. Ti sist veit all åv varades krämppona å i slutändan så bär vi allas bördona ilaag så mytsi vi hendar.
He er sannerligen eitt sätt ti laga all krämppona minder å all glädjeämnen stöör. Int sant? All krämppona vaal dubbelt minder och glädjeämnen vaal dubbelt stöör. Hesku vi nästan kunna flagg åt!
- Var å ein me aades, för att siteer min gode och noble vän som seekert helst vil vara anonym så vi kan kall an fö Hots Malm.

Ja är som sagt sjölv grömt mån om hur viktigt e er me all dialekten så ja har läng fundera på att bidra med en dialektblogg, å nu fick ja meir pålägg på smörgåsen i he falli. Så, jag ska start en dialektfilial å, så tå kan ni veli hokan ni vil läsa. Ni som int er så insatt å int har na behållning åv ti läsa deheer typen åv text så kan iställi kast er över ti hede vaanli, som all föstaar.  

Tibaka ti klimakteerie. Hur dzik e nu tå?

Ni som läst förra inleggi så vejt att ja hadd ju tid ti Kokkola å hande greinspelsläkarn. Baket fotosesssion kuna vi ilaag konstateer et ja e lite rooli, int som såleis elder verr än vanlit, men he att ja hadd fått meir läkase åv hande spiraln. All ader kvinnfålttsi som ja tsender å som är utrusta me en tokianein så har nämligen fått minder läkase elder så har int di na tess. Men alltså int jag. Jag är just eitt tokiteei s.k undantag.

Röntenbildren visa int naating avvikand så he får man ju vara glad åt! He synsta int na åv na inälvona helder. Men ja antar et ja har toki entå. Ja var rej orooli ett di sku hitt na gambel handskan, elder peedsitsan från förriveeden, för att siteer en aaderan sockersöt bästis vars namn byri på K å slutar på aj.

He var alltså int na toki. Så, vi fundra en stånd, läkarn å ja, va vi sku dzera i fortsättnindzen. Spiral e heilt enkelt int naa fö me. Läkarn sa et an sku måst spik fast e isåfall.

Jag e glad över at e finns läkaren som faktiskt både lyisser å föstaar å tar hänsyn till he som patientn fundrar. Om naan fundrar så nu just har elder tar int ja naasårtes preparat utan ja vil att livmodern, kroppin å heila anstalt ska återhämt se. Hb var lite roko, 112, så ja dricker ospetsa Ferroforte. Finns vi Prisma om naan bööver. He lägsta Hb ja har hadd, som ja vejt åv, e 83. Tå var ja no ba som en vaanlian ein. Ja kuna bra lägg peerogräftasi vara, om man säjr så.

Tibaaka ti undereidsbesiktase. Jag passa på ti beröm läkartiimi så ja såg hur glad han å stsöiton hans valt tå ja sa hur dukti å kunni di er i sett arbeit. Å hur tacksam jag e fö ti få hjälp.
- Yritetään kyllä parhaamme, sa läkarn. Alltså att de noo fösöökar sitt bästa. He boodi räck! Om vi allihop sku ga åkring me sama inställning så tå sku vi ju faktiskt bjud til alltjämt å all gangona.
Ni sko bood hör mett talas, hedee som val ti svinsk elder fensk, tå tå man rittit detaljerat ska säj å föklar va som feilas å int har tala finsk påläng. He val helt enkelt tokian saalian blandning så Gevalias mörkrostakaffi bleiknar!

Jag kan laga en podd na da så får ni lyyss.

He ja vil ha sagt er he att ni ska tala bara, oberoende om ni tycker at ni kan elder int. Hee liksom bara ti byri. Å så ska ni koma ihåg at tömde yrkesfålttsi som int kan tett språk så ti e bara menistsona ti å, som kanstsi önskar att di sku kunna hjälp meir å betär än di kan just nu.

He val int na betär åv ti rop å skvääk. All som e inom vårdbranschen boodi vara i he för att de vill hjälp aader. Om int he verkar vara he stöösta syfti så tå boodi di byt bransch.

Om naan fundrar om ja vann na på lottolappin ja hadd laga så kan ja upplys er om at he kom fem evro. Int na oobart, med andra ord.
- Ja tror at e räcker fö dehee ståndn. He e ju så grannt så int sku he naan bööv siti vi na ruuto! Aliminst läsa tokitee skååni!
Så - ja önskar er en rittit braa-an dag!

Vi tar å spara skrivona om sveittase ti en aaderandag! Nu vil ja nämligen UT!

Kram på he!

Lotta💗

PS: Till dig som inte förstod så mycket av detta kan jag meddela att jag kommer med ett förståeligt inlägg snart igen! Ska göra en skild filial så man kan välja det som intresserar mera.Kommentarer

  1. Tack för he.. Fast noo föstaa ja allt du skrivar på dialekt å.. He tar bara lite länger tid.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg